KONTAKTAI
Apsilankykite Vilniaus širdyje - senamiestyje įsikurusiame barbershop’e. Čia Jūsų laukia geri meistrai, akį traukiantis interjeras, gėrimai atsipalaidavimui ir aukštos kokybės aptarnavimas. Maloniai kviečiame!
Totorių g. 3, LT01121, VIlnius
Internetinės parduotuvės kontaktai :
Tel. +37064650510, el.paštas shop@thegentlemen.lt
Barbershop kontaktai :
Tel. +37064650450, el. paštas barber@thegentlemen.lt
Mus galite sekti

Taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui renkantis, užsakant ir įsigyjant prekes el. parduotuvėje . Vartotojai, prisijungę prie šio tinklalapio, patvirtina, kad sutinka su parduotuvės sąlygomis.

1.2. Ši parduotuvė yra mažmeninės prekybos elektroninė parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio, laisvalaikio, verslo ar profesijos poreikiams tenkinti.

1.3. Šioje parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir teikia su ja susijusias paslaugas UAB “Heiza”, juridinio asmens kodas 305260478 (toliau – „Pardavėjas”).

1.4. Pirkėju laikomas bet kuris asmuo, besirenkantis, užsisakantis ir / arba perkantis prekes parduotuvėje. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas arba užsisakydamas prekes parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad sutinka su šios parduotuvės Taisyklėmis, taip pat garantuoja, kad turi teisę pirkti prekes šioje parduotuvėje.

1.6. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis”) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas šioje el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai“).

1.7. Jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs ir / arba nesutinka su šios parduotuvės Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jam nesuteikiama galimybė užsisakyti prekių šioje parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas patvirtina užsakymą, laikoma kad jis susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis šios parduotuvės Taisyklėmis.

1.8. Kiekviena Sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

1.9. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo patvirtinimo momentu. Rekomenduojama Pirkėjui susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas visiškai arba iš dalies nesusipažino su Taisyklėmis.

1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo naudojimąsi šios parduotuvės paslaugoms arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas pažeidžia šios parduotuvės taisykles, bando pakenkti parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

 

  1. Registracija ir asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakyti ir įsigyti prekes šioje parduotuvėje Pirkėjas gali:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.3. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų asmens duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės už galimą žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir / arba neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Pirkėjas, užsiregistravęs šioje parduotuvėje, turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai keisti bei papildyti  registracijos duomenis arba panaikinti savo registraciją.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už visus veiksmus (duomenų suteikimą, prekių užsakymų pateikimą, vartotojo komentarus ir lt.), kurie atliekami šioje parduotuvėje prisijungus Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jeigu šios parduotuvės paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs Pirkėjo registracijos duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el.laišku, paštu, telefonu arba užpildydamas tam skirtą formą šioje parduotuvėje.

2.6. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų renkami, kaupiami, sisteminami, naudojami ir tvarkomi Pardavėjo užsakymo vykdymo, klientų aptarnavimo, veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.7. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas tarpininkauja vykdant šios parduotuvės administravimą, prekių pristatymą, klientų aptarnavimą ir / arba kitas su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte minimus partnerius arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti.

2.8. Pirkėjas, nenorėdamas gauti Pardavėjo reklaminių pasiūlymų, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pasiūlymai jam nebūtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ir komercinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini Pirkėjo pateiktų užsakymų vykdymo tikslais.

2.9. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų apsaugą ir tvarkymą.

2.10. Pirkėjo pateikti asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus saugomi ne ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo paskutinės prekių išsiuntimo datos. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų.

2.11. Pirkėjas turi teisę bet kada pateikti prašymą Pardavėjui susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis, reikalauti juos pakeisti arba sustabdyti jų naudojimą tiesioginės rinkodaros tikslais.

  1. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai.

3.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

3.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, o Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

3.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant galiojančius mokesčius. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, kurios galioja šioje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.4.1. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš toliau nurodytų bankų: AB SEB bankas; AB bankas Swedbank; AB DNB Nord bankas;  Danske Bank A/S Lietuvos filialas; Nordea Bank AB Lietuvos skyrius; AB Šiaulių bankas. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje. Jei pasirinkote šį atsiskaitymo būdą, tuomet:

3.4.1.1. Užpildykite užsakymą ir užsakymo žingsnyje „Mokėjimo būdas” pasirinkite savo banką;

3.4.1.2. Ši parduotuvė nukreips Jus į pasirinkto banko puslapį ir perduos elektroninės bankininkystės sistemai duomenis apie sumą, kurią reikia apmokėti;

3.4.1.3. Elektroninės bankininkystės puslapyje prisijunkite įprastu būdu ir sistema jau bus Jums suformavusi mokėjimą už išsirinktas prekes. Jums beliks tik patvirtinti mokėjimą.

3.4.1.4. Patvirtinus mokėjimą, elektroninės bankininkystės puslapis užsidarys, o Jūs vėl sugrįšite į parduotuvės puslapį. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys naudojami tik prisijungimui prie banko puslapio, o grįžtant į šią parduotuvę neperduodami.

3.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą. Atkreipkite dėmesį, kad mokėjimo paskirties laukelyje reikia būtinai nurodyti užsakymo numerį.

 

Įmonės rekvizitai:
Gavėjas: UAB “Heiza”
A/S: 
LT577044090103327108
Bankas: AB SEB
Įmonės kodas:
305260478
Mokėjimo paskirtis: nurodykite užsakymo numerį
Įmokos kodas: nurodykite užsakymo numerį

 

3.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas įvykdytu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje, nurodytoje apmokėjimo instrukcijose. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant galiojantį PVM mokestį.

3.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 48 valandas nuo užsakymo pateikimo momento.

3.7. PVM sąskaitą – faktūrą Pardavėjas išrašo ir pateikia Pirkėjui kartu su siunčiamomis prekėmis.

3.8. Internetinėje parduotuvėje perkamos kosmetikos prekės nėra keičiamos, išskyrus tuos atvejus, kai prekės pakuotė yra pažeista.

3.9 Kosmetikai ir kitoms prekėms dviejų metų garantija netaikoma.

 

  1. Prekių pristatymas.

4.1. Šioje parduotuvėje užsakytos prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4.2. Prekes pristato Pardavėjas paštomatu.

4.3. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Prašome nurodyti asmens duomenis tiksliai ir tvarkingai – iš didžiųjų raidžių, su lietuviškais rašmenimis, skyrybos ženklais reikiamose vietose, teisingais trumpiniais – g. / raj. ir t.t.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas turi teisę išduoti prekes bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniu, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

4.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4.7. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės Pirkėjui nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą). Tokiu atveju pinigai už prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį.

4.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą) ir kokybę. Pirkėjas privalo pažymėti kurjerio siuntos priėmimo – perdavimo dokumente nustatytus siuntos pažeidimus : siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir/arba šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.9. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių kiekis arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Kai pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį atžymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente Pardavėjo egzemplioriuje.

4.10. Pirkėjas informuotas, kad dėl pandemijos COVID-19 pristatymo/prekių gavimo terminas gali keistis.

  1. Rinkodara ir informacija.

5.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

5.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

5.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

5.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

  1. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

6.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

6.3. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

6.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

6.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

*Atsiradus neaiškumams prašome kreiptis nurodytais kontaktais.