{codes}
{expiredate}
SVARBU: *Dovanų čekis nėra grąžinamas ar keičiamas į pinigus. *Naudojant Dovanų čekį, nėra duodama grąža, jei paslaugų suma nesiekia Dovanų čekio nominalios vertės. *Jei Dovanų čekis nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, yra laikoma, kad paslauga yra suteikta. Pinigai už nepanaudotą Dovanų čekį nėra grąžinami. *Dovanų čekių platinimą vykdo UAB Heiza, tel. +370 64 650 450 , el. p. info@thegentlemen.lt.
{productname}